Winacties

Voorwaarden winacties

Bij Zo Simpel Als Wat organiseren we af en toe een winactie. Dit kan een actie zijn op onze website of social media-kanalen. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Winacties worden uitgeschreven door Zo Simpel Als Wat, een initiatief van de provincie Groningen, te Groningen.
 • Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Acties zijn alleen geldig voor inwoners van de provincie Groningen.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of social media-account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Zo Simpel Als Wat kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Zo Simpel Als Wat voor de winactie worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Zo Simpel Als Wat.
 • Zo Simpel Als Wat handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Winnaars maken we bekend via onze website en social media-kanalen.
 • Bij deelname geef je Zo Simpel Als Wat toestemming om je foto voor publicitaire doeleinden te gebruiken
 • Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Zo Simpel Als Wat per mail aan info@zosimpelalswat.nl, op onze social media-accounts
  (Facebook of Instagram) of per post via Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.